Enia on Great Place to Work!

Elisa ja Enia ovat jo toista vuotta peräkkäin Suomen parhaiden työpaik­kojen listalla! Tutkimustietoon pe­rustuva tunnustus on merkki yrityskulttuurin menestyksestä ja työpaikan erin­omaisuudesta. Tutkimus pohjautuu Great Place to Workin hyvän työpaikan määritel­mään: hyvä työpaikka on sellainen, jossa työntekijät luottavat organi­saationsa johtoon, ovat ylpeitä siitä, mitä tekevät ja nauttivat työkaverei­densa kanssa työskentelystä. Meillä Enialla uskotaan yhteispeliin ja on hienoa, että se näkyy myös näin tutkittuna tunnustuksena.